Enteral feeding pump

Enterální krmné čerpadlo

  • Enteral feeding pump

    Enterální krmné čerpadlo

    Vyberte režim kontinuální nebo přerušované infuze, režim infuze pro pacienty s různými gastrointestinálními funkcemi, který pomůže pacientům provést výživové krmení co nejdříve
    Funkce vypnutí obrazovky během provozu, noční provoz neovlivňuje odpočinek pacienta; kontrolka chodu a kontrolka alarmu indikují stav chodu čerpadla, když je obrazovka vypnutá
    Přidejte technický režim, proveďte korekci rychlosti, klíčový test, zkontrolujte běžící protokol, alarmový kód